Activ NEETs – Pregătirea tinerilor pentru un viitor activ!
 

Activ NEETs – Pregătirea tinerilor pentru un viitor activ!

Proiecte

 

  • Solicitant: ABEONA S.R.L.
  • ID-ul proiectului: POCU/991/1/3/Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2
  • Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant
  • Obiectiv proiect: Creșterea șanselor de integrare/reintegrare profesională pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs din Regiunea Centru
  • Stadiu implementare proiect: În implementare
  • Grup țintă: 372 persoane din categoria NEETS cu vârsta între 16-29 ani
  • Valoare totală proiect: 4,910,580.66 lei
  • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
  • Durată implementare: 18 luni (28.06.2022 – 27.12.2023)
  • Numele instituției finanțatoare: AMPOCU

Documente privind evaluarea planurilor de afaceri

Metodologia privind selectia planurilor de afacere
Rezultate evaluare administrativa a planurilor de afacere depuse
Programare interviu pentru planuri de afacere
Rezultate finale castigatori planuri de afacere

 

 

 

Inapoi