Progres și calitate în industria alimentară prin formare profesională continuă
 

Progres și calitate în industria alimentară prin formare profesională continuă

Proiecte

 

progres-si-calitate-in-industria-alimentara

  • Solicitant: Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară
  • ID-ul proiectului: POSDRU/182/2.3/S/152544
  • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
  • Obiectiv proiect: Îmbunătățirea accesului și participării a 728 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară) și din zonele foste industrializate la programe de FPC, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.
  • Stadiu implementare proiect: Finalizat
  • Grup țintă: 728 angajați din care min 50% (364 angajați) au domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora
  • Valoare totală proiect: 8.619.791,80 lei
  • Sursa de finanțare: surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
  • Durată implementare: 10 luni
  • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Inapoi