Suntem pro! Pentru șanse egale!
 

Suntem pro! Pentru șanse egale!

Proiecte

 

suntem-pro-pentru-sanse-egale

 • Solicitant: Asociația Dora D’Istria
 • ID-ul proiectului: POSDRU/144/6.3/S/130868
 • Calitatea avută în cadrul proiectului: Partener
 • Obiectiv proiect: Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului egal și creșterea oportunităților de ocupare/menținere pe piața muncii pentru min. 1120 de femei și persoane aparținând grupurilor vulnerabile, prin participare la programe de formare profesională și promovarea/consolidarea principiului egalității de șanse/de gen sau nediscriminării în regiunile Centru, București-Ilfov, Nord Est, Vest, Nord Vest, Sud Est, Sud Muntenia.
 • Stadiu implementare proiect: Finalizat
 • Grup țintă: 1120 de femei și persoane aparținând grupurilor vulnerabile, din care 1108 femei
 • Persoane certificate: 977 persoane calificate/recalificate
 • Valoare totală proiect: 11.110.923 lei
 • Sursa de finanțare: Surse externe nerambursabile, buget de stat și contribuție proprie
 • Durată implementare: 18 luni
 • Numele instituției finanțatoare: AMPOSDRU

Inapoi